Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

palomaamala
11:52
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaxmartii xmartii

July 04 2015

palomaamala
08:38
4888 4235 390
Reposted fromnomad nomad viasectum-sempra sectum-sempra
08:37
6950 aa30 390

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viaaynis aynis
08:34

15 Photos Taken At Just The Right Moment

wordsnquotes:

culturenlifestyle:

Photography’s artistic and magical nature lies in timing. Along with other elements such as lighting, shadow and angle, luck also plays an important role. Below, we have compiled 15 images that were taken at the perfect time. 

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
palomaamala
08:33
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
palomaamala
08:32
1306 3674 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
palomaamala
08:31

Michiel Huisman for Elle NL 2015

Reposted fromgameofthrones gameofthrones vialittlefool littlefool
palomaamala
08:30
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaavooid avooid

June 30 2015

palomaamala
20:20
7126 80f0 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove

June 28 2015

palomaamala
20:42
6506 4d0e 390
Reposted fromkix kix vianivea nivea
palomaamala
20:42
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vianivea nivea
palomaamala
20:23
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viakatalama katalama
palomaamala
16:11
palomaamala
12:14
2541 91d9 390
Reposted fromrol rol viavertheer vertheer
palomaamala
12:14
palomaamala
12:14
3365 5446 390
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname viavertheer vertheer
palomaamala
12:12
Lauren Bacall and Humphrey Bogart resting at a cafe in Paris, 1953
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
palomaamala
12:12
0596 25da 390
Reposted fromkurorori kurorori viavertheer vertheer
12:11
1354 d6cf 390
Reposted frombwana bwana viawrazliwa wrazliwa

June 27 2015

palomaamala
20:01
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl