Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

palomaamala
20:23
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viakatalama katalama
palomaamala
16:11
palomaamala
12:14
2541 91d9 390
Reposted fromrol rol viavertheer vertheer
palomaamala
12:14
palomaamala
12:14
3365 5446 390
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname viavertheer vertheer
palomaamala
12:12
Lauren Bacall and Humphrey Bogart resting at a cafe in Paris, 1953
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
palomaamala
12:12
0596 25da 390
Reposted fromkurorori kurorori viavertheer vertheer
12:11
1354 d6cf 390
Reposted frombwana bwana viawrazliwa wrazliwa

June 27 2015

palomaamala
20:01
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viasectum-sempra sectum-sempra
palomaamala
20:00
1093 01ee
Reposted fromchildren children viasectum-sempra sectum-sempra
palomaamala
20:00
7605 165b 390
Reposted fromsaku saku viasectum-sempra sectum-sempra
palomaamala
20:00
4963 8c95 390
Reposted fromcorka corka viasectum-sempra sectum-sempra
19:58
7022 609f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa

June 25 2015

19:56
1810 47e0 390
Reposted fromportecreation portecreation viaviolethill violethill
palomaamala
19:56
4468 e9dc 390
Reposted frommaniamania maniamania viaviolethill violethill
palomaamala
18:25
2224 ecae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaviolethill violethill

June 22 2015

palomaamala
20:01
Reposted fromtowo85 towo85 viahestjapa hestjapa
20:01

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viahestjapa hestjapa
19:22
6407 2d08 390
Reposted fromrarturi rarturi viahestjapa hestjapa
palomaamala
19:22
7373 cdc4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl